Αντλησιοταμίευση : λίγο πριν το Υδρογόνο ?

Standard
Αποθηκεύοντας ενέργεια από ΑΠΕ
Γίνεται πολύς λόγος τελευταία για την ικανότητα ή μη των ΑΠΕ να παίξουν σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας, μιας χώρας που βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μεγάλους (και “δυσκίνητους”) θερμικούς σταθμούς. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των ΑΠΕ (εκτός της γεωθερμίας και της υδροδυναμικής) δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι διαθέσιμος και ο μεταβαλλόμενος φυσικός πόρος στον οποίο βασίζονται (τα φωτοβολταικά στον ήλιο, οι ανεμογεννήτριες στον αέρα κλπ) και επομένως δεν μπορούν να είναι αξιόπιστες αναφορικά με την, ανα πάσα χρονική στιγμή, ταυτόχρονη κάλυψη ισχύος και ενέργειας (που είναι και το ζητούμενο) σε ένα τυπικό σύστημα, διασυνδεδεμένο ή μη και οποιουδήποτε μεγέθους. Η διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι βάση της παραπάνω πραγματικότητας δύναται να έχουμε απευθείας διείσδυση στο δίκτυο στην καλύτερη των περιπτώσεων (σε ένα ποσοστό από ΑΠΕ) της τάξης του 25% και αυτό όταν σημαντικό μέρος των φορτίων παρέχονται από πηγή που μπορεί να ανταποκρίνεται γρήγορα στα φορτία λόγο της φύσης της όπως π.χ. σταθμός με καύση φυσικού αερίου.
Συγχρόνως γνωρίζουμε ότι για τεχνικούς λόγους και σε περιόδους χαμηλού φορτίου οι μεγάλοι θερμικοί σταθμοί (βλέπε λιγνίτης) δεν μπορούν να μειώσουν την παραγωγή τους κάτω από ένα τεχνικό ελάχιστο όριο οπότε τις χρονικές αυτές περιόδους φαίνεται να περισσεύει ισχύς στο δίκτυο.
Τα παραπάνω θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της επιλογής για επενδύση σε ΑΠΕ (ένα εγχώριο φυσικό πόρο σε αφθονία) καθώς αυξάνει σημαντικά το κόστος της παραγόμενης ενέργειας και αποτρέπει την εκτεταμένη χρήση των ΑΠΕ. Το παράλληλο αυτό πρόβλημα λύνεται (με τι άλλο) με την αποθήκευση ενέργειας όταν έχουμε αφθονία από τις ΑΠΕ ή περίσσια παραγωγής από τα μεγάλα θερμικά. Και το όνομα αυτής… Αντλησιοταμίευση (Pumped-storage hydroelectricity) : η αποθήκευση ενέργειας σε μορφή υδροδυναμικής με την χρήση αντλίας ανύψωσης όταν συμβαίνουν τα παραπάνω.
Δεν ξέρω αν το μέλλον επιφυλάσσει τη χρήση υδρογόνου ως ΤΟ μέσο αποθήκευσης ενέργειας για όλες τις χρήσεις αλλά στη σημερινή εποχή υπάρχει η επιλογή της Αντλησιοταμίευσης. Ένα googlάρισμα με τον όρο καθώς και μια αναζήτησης στο open-archives.gr παρέχουν πολλές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη τεχνολογία με την πρώτη υλοποίηση περί τη δεκαετία του ’60 και εφαρμογές που ξεκινούν από μερικά kW και φτάνουν τα 2400ΜW σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και στην Ελλάδα με προτάσεις για αντλισιοταμιευτήρες στην Κρήτη αλλά και στο διασυνδεδεμένο δίκτυο σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ.
Παραπομπές :
  1. Pumped-storage hydroelectricity (en.wikipedia.org)
  2. Αποτελέσματα για Αντλησιοταμίευση (openarchives.gr)
  3. Νέες προοπτικές για την Ανάπτυξη της αντλησιοταμίευσης στην Ελλάδα Τεχνολογία και Τεχνολογικοί Περιορισμοί (Δημήτριος Παπαντώνης, ΕΜΠ – ΤΕΕ Ιωάννινα 2009)
Υ.Γ. Τα παραπάνω αναφέρονται με την επισήμανση ότι η αλόγιστη και άναρχη ανάπτυξη Α/Γ πάρκων όπως και χρήση αντλισιοταμιευτήρων εγκυμονούν κινδύνους για το περιβάλλον τόσο το φυσικό όσο και το ανθρωπογενές καθώς και με την επίσης επισήμανση ότι στη χώρα μας έχουμε σε  μεγάλο πλεόνασμα και τη μοναδική “πράσινη” πηγή ενέργειας που πρέπει να εκμεταλλευτούμε και δεν είναι άλλη από την εξοικονόμηση ενέργειας όσο και αν η πολιτεία αρνείται πεισματικά εδώ και τουλάχιστο μια 10 ετία να ασχοληθεί μαζί της σοβαρά (αλλά αυτά προσεχώς)…
Advertisements

Τεχνολογίες και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε νησιωτικές περιοχές

Standard
ΤΕΕ – Τμήμα Δωδεκανήσου, Ημερίδα 8-9 Μαΐου 2009 (Ρόδος)
Χαιρετισμός του Θ.Αναπολιτάνου (Προέδρου Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου) : Το ζήτημα της ενέργειας έχει πάρει σήμερα εκρηκτικές διαστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι κυρίαρχες δυνάμεις αντιμετωπίζουν την ενέργεια ως εμπόρευμα -από το οποίο προσδοκούν κέρδος- και όχι ως δημόσιο αγαθό παραγόμενο από πόρους σε ανεπάρκεια. Η τέτοια θεώρησή της ωθεί καθημερινά σε μια λογική υπερπαραγωγής και υπερκατανάλωσης και στην τεράστια διόγκωση των εμφανιζόμενων ως απαραίτητων αναγκών. Είναι αυτοί οι κύριοι λόγοι που δεν ενδιαφέρονται για την εξοικονόμηση ενέργειας και αντιμετωπίζουν απαξιωτικά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας… Διαβάστε όλο το κείμενο εδώ (.pdf)
Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση : Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν ένα πολύτιμο εθνικό ενεργειακό πόρο που κατανέμεται και διατίθεται με αφθονία σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, μοναδικός ενεργειακός πόρος είναι οι ΑΠΕ με υψηλό δυναμικό ηλιακής και αιολικής ενέργειας, με τη βιομάζα στα μεγαλύτερα νησιά, τη γεωθερμία υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας σε ορισμένα νησιά, ενώ το υδροδυναμικό είναι περιορισμένο. Η αξιοποίηση όμως αυτού του υψηλού ενεργειακού δυναμικού με ώριμες και αποδοτικές τεχνολογίες στα νησιά αλλά και στην ηπειρωτική χώρα με τα αναμενόμενα πολλαπλά οφέλη γίνεται με αργούς ρυθμούς και αρκετά προβλήματα. Έτσι, τα νησιά βασίζουν την οικονομία τους σχεδόν αποκλειστικά στο εισαγόμενο πετρέλαιο με όλες τις αναμενόμενες συνέπειες για την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και το μέλλον τους… Διαβάστε όλο το κείμενο εδώ (.pdf)
Ε. Διαλυνάς – Καθηγητής ΕΜΠ : Λειτουργική απόδοση και αξιοπιστία λειτουργίας των νησιωτικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σημαντικά προβλήματα κόστους στην παρούσα φάση. Διαβάστε τη παουσίαση εδώ (.pdf)
Ι. Χατζηβασιλειάδης – Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ : Τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για τα νησιωτικά συστήματα : Η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα νησιά υστερεί απαγοητευτικά με αποτέλεσμα η κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια (ΗΕ) να βασίζεται στο πετρέλαιο. Η μετάβαση από τα σημερινά συμβατικά δίκτυα με τους κεντρικούς σταθμούς παραγωγής στα μελλοντικά δίκτυα με μεγάλη διείσδυση της αποκεντρωμένης παραγωγής, κυρίως ΑΠΕ και συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (ΣΗΘ), συνεπάγεται την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Η μεγάλη πρόκληση όμως είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρονικών ισχύος και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) για τη διαχείριση του δικτύου. Διαβάστε το κείμενο εδώ (.pdf)
Ι. Βιτέλλας – Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών ΔΕΗ Α.Ε. : Ανάπτυξη ηλεκτρικού συστήματος Ρόδου. Περιλαμβάνει Διαγράμματα Ανάπτυξης του δικτύου του νησιού για την αξιοποίηση ΑΠΕ περίοδος 2008-2012. Διαβάστε τη παρουσίαση εδώ (.pdf)
Δ. Παπαχρήστου – Ομάδα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΡΑΕ) : Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα νησιά. Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές. Παρουσίαση (.pdf)
Ε. Χαραλάμπης – Διευθυντής Ενεργειακού Γραφείου Δωδεκανήσου Α.Ε. : Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα Δωδεκάνησα. Παρούσα κατάσταση – προοπτικές. Παρουσίαση (.pdf)
Σ. Παπαλεξίου – Πρόεδρος Συνδέσμου Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Ελλάδος : Υλοποίηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη. Παρουσίαση (.pdf)
Γ. Βόκας – Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά : Προβλήματα υλοποίησης φωτοβολταϊκών εφαρμογών σε νησιωτικές περιοχές και προτάσεις επίλυσης. Παρουσίαση (.pdf)
Ρ. Χριστοδουλάκη – Τμήμα Θερμικών Ηλιακών ΚΑΠΕ : Ηλιακά θερμικά συστήματα ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης κολυμβητικών δεξαμενών. Παρουσίαση (.pdf)
Κ. Μπαλαράς – Διευθυντής Ερευνών, Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών : Ηλιακός κλιματισμός : αρχές λειτουργίας και σχεδιασμού, εφαρμογές. Παρουσίαση (.pdf)
Κ. Θεοφύλακτος – Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής : Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας στην Ελλάδα σήμερα – Ο ρόλος της βιομάζας. Παρουσίαση (.pdf)
Μ. Βραχόπουλος – Καθηγητής ΤΕΙ Χαλκίδας : Γεωθερμία – Κανονική Βαθμίδα (Ηλιογεωθερμία). Παρουσίαση (.pdf)
Εισήγηση του Αγαπητού Ξάνθη – Αρχιτέκτων, Μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ – Τμ. Δωδεκανήσου, MSc Διεθνών Σχέσεων. Παρουσίαση (.pdf)

Mind Mapping

Standard

εργαλείο για την οργάνωση της σκέψης

Είμαι απαράδεκτος και το παραδέχομαι. Έπρεπε να φτάσω 28 χρονών, να περάσω από πανεπιστήμιο, αρκετά σεμινάρια και λοιπές σπουδές για να ανακαλύψω (τελείως τυχαία) το εργαλείο που λέγεται mind map. Αλλά τι είναι το mind mapping ? Είναι μια (διασκεδαστική και καλαίσθητη) τεχνική οργάνωσης της σκέψης η οποία βοηθάει στην απομνημόνευση, οργάνωση και ανάλυση δεδομένων είτε πρόκειται για την ύλη ενός μαθήματος που θέλουμε να εμπεδώσουμε είτε για brainstorming με σκοπό τη λύση ενός προβλήματος (λογική ανάλυση) καθώς και αλλού :

Το ανακάλυψα στα σοκάκια του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας (το οποίο παρεπιπτόντως απλά δεν παίζεται) στο οποίο και χρησιμοποιείται (μεταξύ άλλων) για την ανάλυση των μαθημάτων και την συνεργασία από τους μαθητές και τους καθηγητές. Ήταν πλέον προφανές ότι χωρίς αυτό δεν πας πουθενά… Στη συνέχεια βρήκα το mindmapsearch.org που είναι μία καλή αρχή για ψάξιμο.

Για την ιστορία του πράγματος καθώς και πολλά άλλα, η σελίδα στη wikipedia είναι αρκετά κατατοπιστική περιέχει εκτός των άλλων open εργαλεία για να φτιάξεις mind maps.  Προσωπικά προτιμώ το VYM – View Your Mind. Καλή διασκέδαση μαθαίνοντας…

Αιολικά Πάρκα στην Τήνο

Standard
ανεμογεννήτριες, ανωνυμία και αιχμές
73 ανεμογεννήτριες φαίνεται να “δέχεται” η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) στο έγγραφο-γνωμοδότηση προς το ΥΠΕΧΩΔΕ κατά τον ΕΛΕΓΧΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ ΑΡ.2464/03.12.2008)  : http://www.rae.gr/lic/FI-anns.html (υπάρχει και χάρτης με γεωγραφική αποτύπωση των αιτήσεων που έχουν γίνει ήδη : http://www.rae.gr/GIS/framesetup.asp). Παράλληλα τρέχει η δημόσια διαβούλευση του Σχέδιο Νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» του νεοσύστατου υπουργείου Περιβάλλοντος και η κουβέντα για την Χωροθέτηση των ΑΠΕ (άρθρο 9) καλά κρατεί.

Λες και ήτανε στημένο (που δε νομίζω), σε μια θυελλώδη συζήτηση στο ιστολόγιο για την Τήνο ophioussa.blogspot.com εκφράστηκαν οι βάσιμες αντιρρήσεις περί πραγματικής αξίας και ανάγκης εγκατάστασης των βιομηχανικών Α/Γ, φόβου για την επίδραση στον Τουρισμό του νησιού και την υποβάθμιση της αξίας των γειτονικών οικοπέδων με Αιολικά πάρκα. Η κουβέντα (από τον συγγραφέα του ιστολογίου) τελείωσε με την έκφραση ότι το θέμα είναι ΤΑΜΠΟΥ και του πρότειναν να σταματήσει να γράφει για Α/Γ…

Οι εντυπώσεις μου για αυτή την κουβέντα η οποία στα περισσότερα σημεία ήταν εποικοδομητική (γράφτηκαν αξιόλογα επιχειρήματα, τα περισσότερα τεκμηριωμένα) μετριάστηκε από την μη χρήση ονομάτων από τους συμμετέχοντες (πόσα “Ανώνυμος” να αντέξει κανείς), εξάλλου Δημοκρατία νομίζω ότι έχουμε καθώς και από τις αιχμές περί Ιησουιτισμού προς τους κατοίκους (από άλλον ένα Ανώνυμο που μάλλον δεν καταλαβαίνει πόσο λεπτό είναι το ζήτημα) που ήταν απλά απαράδεκτες… Παρ’ όλα αυτά το ισοζύγιο νομίζω ότι ήταν θετικό (όλοι μάθαμε κάτι καινούργιο για την ενέργεια και την επονομαζόμενη Κλιματική Αλλαγή) αν και αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε σε μια παρόμοια κουβέντα, 30 χρόνια πρίν, στα χωριά της Κοζάνης και της Πτολεμαίδας όταν η ΔΕΗ ξερίζωνε χωριά για να φτιάξει λιγνιτορυχία και όταν έχτιζε εργοστάσια λίγα μέτρα απ΄ τα σπίτια των τότε γεωργών που υπολόγιζαν σε ένα καλύτερο μέλλον με το έτσι θέλω….

Η τεχνολογία (το διαδίκτυο) ίσως αποτρέψει αυτή την φορά την όποια υποβάθμιση της Τήνου από τα Α/Γ πάρκα ή τουλάχιστον μπορέσει να ανοίξει ένα διάλογο για το θέμα. Στα χωριά της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και αλλού, κάποιοι άλλοι εδώ και χρόνια δεν είναι τόσο τυχεροί : περιμένουν αποζημιώσεις για τα σπίτια τους, δέχονται την πραγματική μόλυνση και είναι όμηροι της μαμάς ΔΕΗ όπως τη λένε…

Oμότιμη παραγωγή και διανομή ενέργειας

Standard
πηγή : re-public (Αφιέρωμα)
Άρθρα και συνεντεύξεις που περιγράφουν το πλαίσιο αξιοποίησης των εναλλακτικών μορφών παραγωγής και διανομής ενέργειας. Οι απαραίτητες υποδομές, η ελληνική περίπτωση, υποθέσεις για το μέλλον, και ανάλυση της αναδυόμενης πολιτικής οικονομίας της ομότιμης παραγωγής ενέργειας καθώς και η απαραίτητη τεκμηρίωση – βιβλιογραφία. Ένα πραγματικά διαφωτιστικό αφιέρωμα.
Ομότιμη ενέργεια και δίκτυα πληροφορίας [José Morales Barroso] : Εξαιτίας της αύξησης στην κατανάλωση ενέργειας, γίνονται απαραίτητες μεγάλες επενδύσεις στην επέκταση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, λέει ο José Morales Barroso. Στην κοινωνία μας, η μόνη πραγματική δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος είναι να υποκατασταθούν κυριολεκτικά οι ‘Λεωφόροι της Ασφάλτου’ από ‘Λεωφόρους της Πληροφορίας’. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σημερινό μοντέλο που βασίζεται στην ανάπτυξη και την κατανάλωση δεν θα είναι βιώσιμο, ακόμη κι αν ανακαλυφθούν πηγές ελεύθερης και ανεξάντλητης ενέργειας. Διαβάστε το άρθρο εδώ.
Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ομότιμη ενέργεια και τα έξυπνα δίκτυα για την Ελλάδα [Ανδριανός Τέσας] : Οι εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα καταδεικνύουν μια τάση διαφοροποίησης μετά από μια περίοδο μονοπωλιακής σταθερότητας και σταδιακής επέκτασης του ηλεκτρισμού σε ολόκληρη την επικράτεια που κράτησε μισό, περίπου, αιώνα. Το αίτημα για «καθαρή» ηλεκτρική ενέργεια, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που προσφέρει η ομότιμη ενέργεια, παρουσιάζουν πολύ ελκυστικές προοπτικές, ωστόσο δεν απουσιάζουν και οι πολύπλευρες προκλήσεις. Διαβάστε το άρθρο εδώ.
Αναδυόμενες τάσεις στην παραγωγή, διανομή και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας [Μιχάλης Ψαλλίδας] : Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ιστορία σχετικά με την επιλογή του εναλλασσόμενου ρεύματος, έναντι του συνεχούς, καθώς αυτή σχετίζεται άμεσα με το σημερινό μοντέλο κεντρικοποιημένης παραγωγής, έναντι του μοντέλου της διεσπαρμένης παραγωγής. Η επικράτηση του εναλλασσόμενου ρεύματος έναντι του συνεχούς ακολούθησε μετά από σφοδρή αντιδικία και ανταγωνισμού μεταξύ δύο σημαντικών παραγόντων της οικονομικής και τεχνολογικής ζωής στις ΗΠΑ, του Thomas Alva Edison και του βιομήχανου George Westinghouse από το Pittsburgh. Διαβάστε το άρθρο εδώ.
Η επείγουσα ανάγκη των ομότιμων κοινοτήτων για μια ομαλή μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [Στέλιος Σταυρουλάκης] : Η βιωσιμότητα της μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα σε πηγές ανανεώσιμης ενέργειας κυρίως με την οικονομική βοήθεια του κράτους, πρόσφατα, ανέτρεψε τις απαισιόδοξες προβλέψεις και τις υπερβολικές ανησυχίες σχετικά με τις δαπάνες και την αυτάρκεια τους. Ωστόσο, η μετάβαση πραγματοποιείται σε συνθήκες υψηλών ποσοστών ανεργίας και οι δαπανηρές και πιθανώς δύσκολες στη συντήρηση μεγάλες εγκαταστάσεις που κληρονομήθηκαν από τη νοοτροπία υποδομών εργοστασίων μεγάλου μεγέθους θέτουν επιπρόσθετες προκλήσεις. Διαβάστε το άρθρο εδώ.
Η μικροενέργεια και η επερχόμενη ενεργειακή επανάσταση [Vijay Vaitheeswaran] : Η μετάβαση από μία ενεργειακή βιομηχανία που βασίζεται στο πετρέλαιο προς το μοντέλο της ‘έξυπνη μικροενέργεια’, ένα νέο παράδειγμα που έχει να κάνει με ένα έξυπνο δίκτυο που ενσωματώνει αποκεντρωμένες και κεντρικές εγκαταστάσεις ενέργειας με εύρωστες μεθόδους. Εξηγεί πώς η επερχόμενη αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος θα οδηγήσει απαραίτητα και στον εκδημοκρατισμό των υποδομών, μακριά από μονοπωλιακά συμφέροντα. Διαβάστε το άρθρο εδώ.

Θέτοντας το ευρύτερο πλαίσιο για τις ομότιμες υποδομές : Τα μακρά κύματα και το νέο κοινωνικό συμβόλαιο [Michel Bauwens με τη συμβολή των Franz Nahrada και Gleb Tyurin] : Η νέα οικονομία θα είναι μια οικονομία ανανεώσιμων πόρων, γι’ αυτό και η πρόσβαση στη γη και το έδαφος θα γίνει ξανά μια από τις κυριότερες πηγές αφθονίας εάν συνδυαστεί με πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, υποστηρίζει ο Michel Bauwens. Οι χώρες με μεγάλη έκθεση στην ηλιακή εισροή και μεγάλες ρεζέρβες γης και βιομάζας θα βρίσκονται σε ιδιαίτερα καλή θέση σε αυτή τη μετάβαση. Διαβάστε το άρθρο εδώ.

Το OLPC σε Ελληνικά σχολεία

Standard
Μαθαίνοντας (και) με υπολογιστές : εργαστήρι Θεσσαλονίκης

Η χρήση των Υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι κάτι το καινούργιο όχι μόνο για την χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Βασίζεται στη θεώρηση ότι ο μαθητής αποκτά ενδιαφέρον για κάτι (και το μαθαίνει ευκολότερα) όταν παράλληλα με την παρουσίαση της θεωρίας μπορεί άμεσα να πειραματιστεί με αυτό. Το βίντεο που ακολουθεί δείχνει τους τρόπους με τους οποίους η διαδικασία της μάθησης μπορεί να γίνει καλύτερη και αποδοτικότερη για τους μαθητές αλλά και τους καθηγητές με την χρήση του OLPC…

Μαθαίνοντας (και) με υπολογιστές: Το OLPC σε Ελληνικά σχολεία (Θεσ/νικη) from Re-public on Vimeo.

Open Source House

Standard

Designing Eco-Affordable Housing Together

Ένα project / διαγωνισμός σχεδιασμού και κατασκευής κτιρίων για χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου προσαρμοσμένο στις αρχές του Ανοιχτού Κώδικα και της συλλογικής δημιουργίας. Με βάση την Ολιστική Προσέγγιση στο Σχεδιασμό με χρήση τοπικών προϊόντων, ανάλυση του Κύκλου Ζωής των Προτάσεων και άλλες 6 βασικές αρχές,  το project αποτελεί σίγουρα μια ελπιδοφόρα ιδέα του οποίου τα αποτελέσματα / προτάσεις θα δοθούν με ανοιχτή πρόσβαση στο site του project. Μάθετε περισσότερα εδώ :