Αντλησιοταμίευση : λίγο πριν το Υδρογόνο ?

Standard
Αποθηκεύοντας ενέργεια από ΑΠΕ
Γίνεται πολύς λόγος τελευταία για την ικανότητα ή μη των ΑΠΕ να παίξουν σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας, μιας χώρας που βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μεγάλους (και “δυσκίνητους”) θερμικούς σταθμούς. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των ΑΠΕ (εκτός της γεωθερμίας και της υδροδυναμικής) δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι διαθέσιμος και ο μεταβαλλόμενος φυσικός πόρος στον οποίο βασίζονται (τα φωτοβολταικά στον ήλιο, οι ανεμογεννήτριες στον αέρα κλπ) και επομένως δεν μπορούν να είναι αξιόπιστες αναφορικά με την, ανα πάσα χρονική στιγμή, ταυτόχρονη κάλυψη ισχύος και ενέργειας (που είναι και το ζητούμενο) σε ένα τυπικό σύστημα, διασυνδεδεμένο ή μη και οποιουδήποτε μεγέθους. Η διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι βάση της παραπάνω πραγματικότητας δύναται να έχουμε απευθείας διείσδυση στο δίκτυο στην καλύτερη των περιπτώσεων (σε ένα ποσοστό από ΑΠΕ) της τάξης του 25% και αυτό όταν σημαντικό μέρος των φορτίων παρέχονται από πηγή που μπορεί να ανταποκρίνεται γρήγορα στα φορτία λόγο της φύσης της όπως π.χ. σταθμός με καύση φυσικού αερίου.
Συγχρόνως γνωρίζουμε ότι για τεχνικούς λόγους και σε περιόδους χαμηλού φορτίου οι μεγάλοι θερμικοί σταθμοί (βλέπε λιγνίτης) δεν μπορούν να μειώσουν την παραγωγή τους κάτω από ένα τεχνικό ελάχιστο όριο οπότε τις χρονικές αυτές περιόδους φαίνεται να περισσεύει ισχύς στο δίκτυο.
Τα παραπάνω θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της επιλογής για επενδύση σε ΑΠΕ (ένα εγχώριο φυσικό πόρο σε αφθονία) καθώς αυξάνει σημαντικά το κόστος της παραγόμενης ενέργειας και αποτρέπει την εκτεταμένη χρήση των ΑΠΕ. Το παράλληλο αυτό πρόβλημα λύνεται (με τι άλλο) με την αποθήκευση ενέργειας όταν έχουμε αφθονία από τις ΑΠΕ ή περίσσια παραγωγής από τα μεγάλα θερμικά. Και το όνομα αυτής… Αντλησιοταμίευση (Pumped-storage hydroelectricity) : η αποθήκευση ενέργειας σε μορφή υδροδυναμικής με την χρήση αντλίας ανύψωσης όταν συμβαίνουν τα παραπάνω.
Δεν ξέρω αν το μέλλον επιφυλάσσει τη χρήση υδρογόνου ως ΤΟ μέσο αποθήκευσης ενέργειας για όλες τις χρήσεις αλλά στη σημερινή εποχή υπάρχει η επιλογή της Αντλησιοταμίευσης. Ένα googlάρισμα με τον όρο καθώς και μια αναζήτησης στο open-archives.gr παρέχουν πολλές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη τεχνολογία με την πρώτη υλοποίηση περί τη δεκαετία του ’60 και εφαρμογές που ξεκινούν από μερικά kW και φτάνουν τα 2400ΜW σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και στην Ελλάδα με προτάσεις για αντλισιοταμιευτήρες στην Κρήτη αλλά και στο διασυνδεδεμένο δίκτυο σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ.
Παραπομπές :
  1. Pumped-storage hydroelectricity (en.wikipedia.org)
  2. Αποτελέσματα για Αντλησιοταμίευση (openarchives.gr)
  3. Νέες προοπτικές για την Ανάπτυξη της αντλησιοταμίευσης στην Ελλάδα Τεχνολογία και Τεχνολογικοί Περιορισμοί (Δημήτριος Παπαντώνης, ΕΜΠ – ΤΕΕ Ιωάννινα 2009)
Υ.Γ. Τα παραπάνω αναφέρονται με την επισήμανση ότι η αλόγιστη και άναρχη ανάπτυξη Α/Γ πάρκων όπως και χρήση αντλισιοταμιευτήρων εγκυμονούν κινδύνους για το περιβάλλον τόσο το φυσικό όσο και το ανθρωπογενές καθώς και με την επίσης επισήμανση ότι στη χώρα μας έχουμε σε  μεγάλο πλεόνασμα και τη μοναδική “πράσινη” πηγή ενέργειας που πρέπει να εκμεταλλευτούμε και δεν είναι άλλη από την εξοικονόμηση ενέργειας όσο και αν η πολιτεία αρνείται πεισματικά εδώ και τουλάχιστο μια 10 ετία να ασχοληθεί μαζί της σοβαρά (αλλά αυτά προσεχώς)…
Advertisements

One thought on “Αντλησιοταμίευση : λίγο πριν το Υδρογόνο ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s